Minister ingelicht over gasstoring

Minister ingelicht over gasstoring
RIjksoverheid

De Minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, wordt ingelicht over de gasstoring in Velsen-Noord. Hulpdiensten hebben opgeschaald naar een Grip 3-procedure, dat staat voor een incident met gevolgen voor een groot gebied.

Ook wordt de Commissaris van de Koning geïnformeerd. De burgemeester komt bijeen met het volledige Gemeentelijk Beleidsteam om op bestuurlijk niveau sturing te geven aan de bestrijding van de gevolgen van de gasstoring.

Velsen-Noord zit mogelijk nog uren zonder gas. In de gasleiding is water gelopen tijdens werkzaamheden. Bewoners van Velsen-Noord krijgen compensatie voor de storing.