Bus wordt niet duurder in de spits

Bus wordt niet duurder in de spits
RTV Seaport

Er komt de komende jaren geen spitstarief voor reizigers in de regio Haarlem-IJmond. Dat hebben de Gedeputeerde Staten laten weten. 

De mogelijkheid voor vervoerders om een spitstarief in te voeren is geschrapt uit het Plan van Eisen (PvE) voor eventuele nieuwe aanbieders van openbaar vervoer in het gebied Haarlem-IJmond.

Tekorten
Hiermee wordt gehoor gegeven aan een motie van PvdA, GroenLinks en de SP. Het spitstarief moest een uitkomst bieden voor vervoerders, die bang zijn voor financiële tekorten als gevolg van de afschaffing van de OV Studentenkaart.

De afschaffing van de OV-kaart is echter uitgesteld tot 2017. Ook was de gedachte dat duurdere kaartjes in de spits er toe leiden dat meer mensen in de daluren gaan reizen, met als gevolg minder volle bussen.