Kindergezondheid onder de loep

Kindergezondheid onder de loep
Wikipedia

27.000 ouders van jonge kinderen in Kennemerland zijn uitgenodigd om mee te doen met de zogeheten Kindermonitor. Het is een onderzoek van de GGD naar de gezondheid van kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar.

Met die informatie kunnen de gemeente, scholen en centra voor Jeugd en Gezin aan de slag.Vanuit het bevolkingsregister is een willekeurige selectie gemaakt van alle 3 tot 12 jarige kinderen in Kennemerland.

Ouders worden gevraagd om vertrouwelijk via internet een vragenlijst in te vullen over de gezondheid van hun kind. De resultaten van het onderzoek zijn in 2015 bekend.