Velsertunnel is volgens B&W veilig

Velsertunnel is volgens B&W veilig
Foto: RTV Seaport / Gertjan Huijbens

Is de Velsertunnel een tunnel des doods? Of is de commotie een storm in een glas water? Diverse landelijke media kwamen woensdagmiddag polshoogte nemen in het stadhuis van Velsen. Aanleiding was een verontrustend artikel in de IJmuider Courant over de staat van onderhoud van de Velsertunnel. Burgemeester en wethouders reageerden laconiek tegenover radio, tv en schrijvende pers: ‘niets aan de hand, u kunt nog steeds veilig onder het kanaal door’.

Zoals bekend wordt de Velsertunnel in 2016 grondig gerenoveerd. Daarvoor wil Rijkswaterstaat het zestig jaar oude bouwwerk zelfs een aantal maanden geheel afsluiten, wat op veel weerstand stuit bij de plaatselijke bevolking en het regionale bedrijfsleven. Nieuwsgierig geworden over deze drastische maatregelen, verrichte journalist Friso Bos van de IJmuider Courant onderzoek en stuitte hij op een zeer alarmerend inspectierapport uit 2011. De tunnel lijkt op een ‘uitgewoonde keet’ met tal van ernstige gebreken.

In een persbijeenkomst, waar naast burgemeester Weerwind (veiligheid) en wethouder Vennik (verkeer) ook Rijkswaterstaat (RWS) en de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) aanwezig waren, werden louter geruststellende woorden gesproken. Het betreft, aldus RWS, een intern inspectierapport, voortvloeiend uit de taak van RWS als tunnelbeheerder. Eens in de vier jaar vindt een dergelijke reguliere inspectie plaats. Op basis van het rapport zijn destijds de nodige maatregelen getroffen. De Velsertunnel voldoet daarmee volgens RWS aan de wettelijke veiligheidsnorm.

Wel zijn installaties aan vervanging toe en worden er in 2016 maatregelen genomen waarmee de tunnel de komende decennia weer optimaal kan functioneren. Zo wordt het vluchtconcept gemoderniseerd en worden de ventilatiesystemen aangepast. Ook de doorrijhoogte wordt verruimd.

Het inspectierapport was niet bekend bij het college en evenmin bij de VRK. Toch zijn B&W stellig. ‘Op basis van de ons beschikbare kennis en informatie achten wij de Velsertunnel veilig voor weggebruikers’, schrijft het college aan de gemeenteraad. De IJmuider Courant is hiervan allerminst overtuigd en laat het er niet bij zitten. Wordt vervolgd?