Ernstige verkeershinder Santpoort-Noord

Ernstige verkeershinder Santpoort-Noord
Foto: RTV Seaport / Ron Pichel

Vanaf maandag 7 juli start de gemeente Velsen met de werkzaamheden voor het herinrichten van de rotonde Hagelingerweg / Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord. Deze rotonde wordt heringericht om zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren.

De rotonde krijgt vrij-liggende fietspaden en er komen zogenaamde opvanglichten om het doorgaand verkeer tijdelijk te stoppen zodat lijnbussen voorrang krijgen op de rotonde. Door de werkzaamheden ontstaat er ernstige verkeershinder omdat deze rotonde een belangrijke functie heeft als schakel tussen Driehuis, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velserbroek en de N208. Dit geldt voor zowel auto-, bus- als fietsverkeer. Om de werkzaamheden zo kort mogelijk te laten verlopen zal daarom continu gewerkt worden van maandag t/m zaterdag tussen 07.00 en 22.00 uur. De werkzaamheden zullen naar verwachting ruim drie weken duren, dus van 7 tot 31 juli 2014.

De omleidingsroute    (Gemeente Velsen)
De omleidingsroute (Gemeente Velsen)

Deze slideshow vereist JavaScript.