Sabbatical voor wethouder Verkaik

Sabbatical voor wethouder Verkaik

Wethouder Arjen Verkaik (VVD) houdt vanaf 1 juni een rustperiode van drie maanden.

Dat meldt het college van Burgemeester en Wethouders vanmiddag. “De wethouder heeft bewust voor de periode juni, juli en augustus gekozen omdat in deze periode traditioneel het zomerreces valt,” schrijft het college. “De afwezigheidsperiode van de wethouder betreft een sabbatical.”

Tijdens de zomerrecesperiode (juli en augustus) komt de gemeenteraad niet bijeen en is ook de agenda van het college van burgemeester en wethouders minder vol dan in de andere maanden van het jaar. “Tijdens het zomerreces is het al gebruikelijk dat portefeuillehouders elkaars werk waarnemen. Dit zal ook in de maand juni zo zijn.”

Omdat de maand juni normaal gesproken gewoon gewerkt moet worden, heeft de wethouder besloten af te zien van zijn salaris in deze maand.