LIVE: Vervolg raadsvergadering

LIVE: Vervolg raadsvergadering
Gertjan Huijbens en Jelle Dijkstra zullen de uitslagenavond presenteren. Foto: RTV Seaport/Sjoerd Dekker

Kijk hier rechtstreeks mee met het vervolg van de raadsvergadering van afgelopen donderdag. De volgende punten staan op de agenda:

6 Regionaal beleidskader decentralisatie AWBZ
7 Beleidsplan Jeugdhulp IJmond gemeenten 2015-2018
8 Kadernota Verbonden Partijen
9 Bijdrage nieuw verdeelsysteem huurwoningen woningcorporaties
10 Rekenkameronderzoek Onderwijshuisvesting
11 Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017
12 Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Sluiting