Burgemeester Weerwind tekent manifest voor legale wietteelt

Burgemeester Weerwind tekent manifest voor legale wietteelt
Archieffoto Ministerie Veiligheid en Justitie

Burgemeester Franc Weerwind heeft vrijdag tijdens de ‘wiettop’ in Utrecht het Manifest Joint Regulation ondertekend. Het manifest roept het kabinet en Tweede Kamer op om het telen van wiet toe te staan. Nu wordt alleen verkoop van wiet toegestaan en de productie niet.

“De minister moet ons ruimte geven om te experimenteren met pilots om wietteelt te reguleren. De enigen die profiteren van het huidige beleid zijn criminelen,” aldus burgemeester Depla van Heerlen. Hij is één van de initiatiefnemers van de bestuurlijke bijeenkomst in Utrecht.

De aanleiding van de zogeheten ‘wiettop’ was de gevoelde dringende noodzaak van vernieuwing van het cannabisbeleid en onvrede over het landelijk beleid dat geen oplossing biedt voor de problemen waar diverse gemeenten al jarenlang mee worden geconfronteerd. De inzet van de bijeenkomst was een oproep van steden aan het kabinet en de Tweede Kamer om op zo kort mogelijke termijn samen, gemeenten en het rijk,  de doelstellingen, randvoorwaarden en een passend bestuurlijk juridisch kader uit te werken voor een cannabisbeleid dat problemen oplost op het gebied van volksgezondheid, de veiligheid en overlast in wijken en buurten en de aanpak van criminaliteit gerelateerd aan de teelt.

In de gemeenteraad van Velsen werd in december 2012 al een motie aangenomen dat opriep dat de gemeente bij het kabinet moest pleiten voor het bieden van vrijheid aan gemeenten om wietteelt te reguleren en/of een wietplantage te certificeren. Het college zegt dat met het ondertekenen van het manifest gehoor is gegeven aan de aangenomen motie.