Relatief rustig jaar voor KNRM

Relatief rustig jaar voor KNRM

Vorig jaar was een relatief rustig jaar voor de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (KNRM). In 2013 zijn de vrijwilligers 1.993 keer uitgevaren en werden 3.333 mensen gered of geholpen. Een flinke daling ten opzichte van het jaar ervoor. De daling is vooral veroorzaakt door het koude voorjaar, waardoor tot en met juni 154 keer minder om hulp van de KNRM werd gevraagd.

De vrijwilligers van de KNRM staan dag en nacht klaar om mensen in nood op het water te hulp te komen. Jaarlijks gaat het in 75% van de gevallen om recreatievaart. De overige incidenten variëren van zinkende binnenvaartschepen tot het bergen van een stoffelijk overschot.
De drukste maanden voor de redders liggen dan ook in het watersportseizoen. Vorig jaar kwam die drukte pas in juli op gang, door de extreem koude voorjaarsmaanden.

Het aantal verzoeken aan de KNRM Radio Medische Dienst nam echter wel toe. Ruim 700 keer werd door zeevarenden de hulp ingeroepen van één van de artsen. De verzoeken komen van schepen die op de oceaan, ver van havens of medische voorzieningen, een zieke of gewonde aan boord hebben en daarvoor medisch advies nodig hebben. In enkele gevallen zijn deze adviezen levensreddend.

De zware stormen die in oktober en december over Nederland raasden brachten weinig noodmeldingen op het water teweeg. Relatief gezien waren er vijf keer zoveel acties bij windkracht tien dan het jaar ervoor, maar de incidenten beperkten zich tot materiële schade.

De drukste dag voor de reddingstations was zaterdag 3 augustus. Door de stevige wind kwamen vooral watersporters in problemen, waardoor 37 keer de hulp van de KNRM nodig was.

De KNRM is een zelfstandig opererende hulpverleningsorganisatie, ontvangt geen exploitatiesubsidies van de overheid en is afhankelijk van donaties. Het hoofdkantoor van de reddingsmaatschappij zit in IJmuiden.