D66Velsen presenteert verkiezingsprogramma

D66Velsen presenteert verkiezingsprogramma
Foto: RTV Seaport

D66Velsen heeft haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. Met dit programma wil D66Velsen de komende vier jaar met Velsen vooruit. Het programma is daarom geschreven vanuit de kernwaarden vertrouwen op de eigen kracht van inwoners, streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving en eerlijke en betere kansen voor iedereen op passend werk, wonen en leven in Velsen. Belangrijke thema’s in het programma zijn werk, onderwijs duurzaamheid en zorg.

Annette Baerveldt, wethouder en lijstaanvoerder namens D66Velsen, laat in een reactie weten: “Ik ben trots op alles wat we de afgelopen vier jaar uit ons verkiezingsprogramma hebben kunnen waarmaken. Ook nu hebben we weer een fantastisch programma en goede kandidaten om het programma uit te voeren. Ik heb er vertrouwen in dat we ook de komende periode weer veel kunnen waarmaken en betekenen voor Velsen.”

Omdat D66 ook graag wil laten zien dat zij het niet bij loze beloftes laat is ook opgenomen wat D66Velsen de afgelopen periode heeft bereikt voor Velsen. Onder andere op de onderwerpen onderwijs, verkeersveiligheid maar ook kunst en cultuur, sport en de zorg heeft D66 veel van haar doelen weten te verwezenlijken. Concreet betekent dat nieuwbouw van diverse scholen (bijvoorbeeld Ichthus, Vellesan, Klipper), beveiliging van onze bronzen beelden, veiligheid rondom scholen verbeterd en een opgeknapt sportpark Rooswijk en diverse kunstgrasvelden.

De komende periode wil D66Velsen dit graag voortzetten. Te denken valt dan aan aandacht voor de jeugd en de jeugdzorg waarbij preventie belangrijk is. Behoud van het groen in Velsen en behoud van de kernenstructuur die voor Velsen zo uniek is. D66Velsen heeft ook meer geld over voor het onderhoud van Spaarnwoude en wil geld beschikbaar stellen voor de bouw van een nieuw Pieter Vermeulen museum. D66 Velsen blijft zich inzetten voor vervoer over water en blijft inzetten op de fiets als vervoermiddel. Dit is maar een greep uit het programma. Op de website www.D66Velsen.nl vind u het volledige verkiezingsprogramma.