Directeur Woningbedrijf Velsen vertrekt

Directeur Woningbedrijf Velsen vertrekt

Ted Kuné, de directeur-bestuurder van het Woningbedrijf Velsen, legt per 1 juli 2014 zijn werkzaamheden neer. Dit vanwege privé omstandigheden.

Kuné was sinds 8 jaar actief bij de woningcoorporatie.  “Een periode die gekenmerkt is door veel veranderingen,” valt te lezen in het persbericht. “Veranderingen in de eigen organisatie maar ook in de corporatiesector als geheel. Dat zal de komende jaren niet veel anders zijn: er komt nog veel op de woningcorporaties af. Tot aan het moment van zijn vertrek is de heer Kuné betrokken bij die veranderingen en ontwikkelingen. Gelukkig staat Woningbedrijf Velsen er goed voor en kan de toekomst met vertrouwen tegemoet worden gezien.”

Inmiddels is door de Raad van Commissarissen van het woningbedrijf een begin gemaakt met de opvolgingsprocedure.  De precieze datum van het afscheid van Kuné bij Woningbedrijf Velsen is nog niet bekend.