Bezoek laatste bewoonster

Bezoek laatste bewoonster

Zaterdag en zondag bracht de laatste bewoonster van de Ruïne van Brederode Yolande de Lalaing een bezoek aan de ruïne. Zij was de dochter van stadhouder Lalaing, die op het Binnenhof in Den Haag woonde voordat zij in het huwelijk trad met de heer Reinoud II van Brederode.

Ook haar broer Jacques was bij het bezoek aan de ruïne aanwezig vergezeld van bevriende ridders. Hij is de ongeslagen toernooi-ridder van de 15e eeuw. Op de Voorburcht van de ruïne voerden de ambachtsvrouwen van de Compagnie van Brederode oude ambachten met wol, vilt en rietvlechten en de vertelster Aggje las mooie verhalen voor.