VIDEO – Reacties op voortgang Missiehuis Park Driehuis

VIDEO – Reacties op voortgang Missiehuis Park Driehuis
FOTO : RTV Seaport / Ton van Steijn

Bij de Raadsessie van 22 april kwam de verbouwing van het Missiehuis in Driehuis ter sprake. Er werd een voortgang gepresenteerd van de herontwikkeling. Er waren verschillende reacties te horen tijdens de sessie. Enerzijds is er veel enthousiasme over de plannen en de positieve vorderingen wat betreft de woningbouw. Anderzijds zijn er vanuit omwonenden en het wijkcomité nog een aantal kritische vragen gesteld.

Voorafgaand aan de sessie spraken we met Ab Kraaijeveld, voorzitter van het wijkcomité Driehuis. Volgens Kraaijeveld zijn er recentelijk drastische veranderingen gemaakt in de plannen rondom het Missiehuis. Zo keek het wijkcomité eerder naar een heel mooi plan waar de wethouder en omwonenden heel enthousiast over waren. Het wijkcomité vindt dat een grote teleurstelling.

De kritiek zit onder andere in de hoeveelheid woningen, de vorm van de woningen en het aanzicht. Kraaijeveld benadrukt dat het comité wel enigszins positief is over de vorderingen en de stappen die gemaakt worden met het bouwen van nieuwe huizen. “We hebben kritiek op de manier waarop dit plan gewijzigd is en hoe de buitenrand van het missiehuis tot stand lijkt te komen,” aldus Kraaijeveld.

Bekijk hier de reactie van Ab Kraaijeveld, voorzitter Wijkcomité Driehuis

Na de raadsessie blikten we terug met Gideon Nijemanting van het CDA. Ook hij beaamt dat het plan op een aantal punten drastisch is gewijzigd van de startnotitie. “Dat is ook niet zo gek. Want die startnotitie gaf een aantal kaders aan waar het plan niet aan voldeed. Dus ze moesten terug naar de tekentafel. Daarom hebben ze een aantal dingen omgegooid.”

Een ander belangrijk punt was de boomgaard in het gebied. Bij de startnotitie was dit een belangrijk onderdeel van de visie. Inmiddels is er besloten om er 60% van de huidige boomgaard te behouden. Maar op basis van deze nieuwe gepresenteerde voortgang ontstonden juist daarover nog vragen. Nijemanting vertelt: “Nu je dat plan ziet, komen er allemaal vragen van, wat is precies de boomgaard? Gaat dit om het aantal of type bomen? Hoe test je dan hoe de boomgaard aan de eisen voldoet?”

De volgende stap in het proces is een aanpassing van het bestemmingsplan in dit gebied. Naar verwachting zal dat nog voor de zomer gebeuren. Vervolgens is er eind dit jaar een traject ingesteld om alles vast te stellen. Daarin is nog genoeg ruimte tot inspraak.

Bekijk hier de nabespreking met Gideon Nijemanting, raadslid van het CDA