Sluizenroute enkel open voor fietsers, gemeente teleurgesteld

Sluizenroute enkel open voor fietsers, gemeente teleurgesteld
Foto: Chris Hoppenbrouwer

Op 29 maart aanstaande stelt Rijkswaterstaat de route over het sluizencomplex IJmuiden weer beschikbaar voor (brom)fietsers en voetgangers. Rijkswaterstaat had eerder beloofd dat de sluizenroute rond april 2021 weer zou openen voor al het verkeer. Als gevolg van extra veiligheidsmaatregelen blijft de sluizenroute echter voorlopig dicht voor ander gemotoriseerd verkeer. Wanneer de sluizenroute volledig open gaat, kan Rijkswaterstaat nu nog niet zeggen. Het college van B&W van gemeente Velsen heeft laten weten zeer teleurgesteld te zijn met deze vertraging.

Rijkswaterstaat had eerder aangekondigd en gepland dat de bouw van de sluizen in april 2021 zodanig afgerond zouden zijn dat de sluizenroute weer beschikbaar zou zijn voor al het verkeer. Nu kondigen ze echter aan dat dat niet gaat lukken. Dankzij onvoorziene extra werkzaamheden, vertragingen, reparaties en het uitvoeren van testen is de overgang echter nog te onveilig. Voor doorgaand gemotoriseerd verkeer zijn de belemmeringen en de veiligheidsrisico’s als gevolg van mogelijke opstoppingen helaas te groot. De Velsertunnel blijft daarom tot nader order de aanbevolen route voor automobilisten en motorrijders.

Rijkswaterstaat betreurt de vertragingen, maar ziet zich genoodzaakt tot deze gedeeltelijke openstelling door verschillende onvoorziene maar noodzakelijke bouw- en onderhoudswerkzaamheden op het sluizencomplex. Zo heeft ook het college van Velsen in een brief benadrukt dat ze zeer teleurgesteld is dat Rijkswaterstaat de afspraak niet kan nakomen om uiterlijk eind maart 2021 de sluizenroute weer open te stellen voor al het verkeer.

In de brief schrijft het college van burgemeester en wethouders, “De inwoners, het college en uw raad kijken hier al lange tijd naar uit en ons geduld wordt nu opnieuw op de proef gesteld. Het college beschikt echter niet over middelen om Rijkswaterstaat te dwingen de sluizenroute eind maart open te stellen voor al het verkeer. Tegelijkertijd begrijpt het college dat de sluizenroute alleen open kan voor al het verkeer als de veiligheid en doorstroming gegarandeerd is. Die garantie kan Rijkswaterstaat nu niet geven.”

Rijkswaterstaat heeft inmiddels bevestigd dat zij ter compensatie de kosten van de extra spitspont op zich neemt zolang er geen auto’s over de sluizenroute kunnen rijden. Dat is voor het college nog onvoldoende. Het college is nog in gesprek met Rijkswaterstaat over extra compensatie. Zo gaat het college op korte termijn een brandbrief sturen naar de Minister van I&W om de woorden kracht bij te zetten.