Waar kan grootschalig energie worden opgewekt in de IJmond

Waar kan grootschalig energie worden opgewekt in de IJmond
©RTV Seaport/PR

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen organiseren op woensdagavond 27 januari een ZOOM meeting met inwoners over twee verschillende zoekgebieden waar grootschalig energie door zon of wind kunnen worden opgewekt. Aanmelden kan door een mailbericht te sturen voor dinsdagavond 26 januari naar duurzaam@velsen.nl (ook voor deelnemers uit Beverwijk en Heemskerk).

Eerste verkenning zoekgebieden

Begin 2020 is samen met verschillende organisaties en belanghebbenden een eerste verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor grootschalige opwek van duurzame energie in de IJmond. Hieruit kwam een aantal zoekgebieden naar voren en is vervolgens gekeken naar landschappelijke, stedelijke en technische beperkingen.

Uiteindelijk bleef er een aantal locaties over waar mogelijk windturbines of zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Deze zijn op het terrein van TATA Steel of langs de A9.  Nu is het belangrijk om ook maatschappelijke belangen, technische aspecten, landschappelijke inpassing en belangen van  grondeigenaren in beeld te krijgen. Daarom met geïnteresseerden een bijeenkomst via zoom op woensdagavond 27 januari tussen 19.30 en 22.00 uur.

Vermeld in uw mailbericht (naar duurzaam@velsen.nl) ‘RES 27 januari’ en waar uw belangstelling naar uitgaat (TATA Steel terrein of A9). U krijgt dan op dinsdag de link naar het ZOOM gesprek. Eerst is er een centrale presentatie waarna u kunt kiezen waarover u verder wilt praten.

Er is een maximum van 100 deelnemers aan het gesprek. Als er meer aanmeldingen zijn wordt er een tweede bijeenkomst georganiseerd. Meer informatie en een overzicht van de verschillende locaties waar kansen zijn voor wind- of zonne-energie  leest u op www.velsen.nl