Raad donderdag rechtstreeks op tv

Raad donderdag rechtstreeks op tv
De regiekamer volgt de raad van Velsen.

Donderdagavond 25 april komt de gemeenteraad weer bijeen om een aantal besluiten te nemen. Formeel is er maar één debatstuk, maar door moties en mogelijke amendementen en insprekers zal er ook bij andere onderwerpen ongetwijfeld discussie komen. Raadsplein TV is er vanaf 19:20 uur rechtstreeks bij, te volgen via ons tv-kanaal en onze website.

Het enige aangekondigde debat gaat over de Kadernota Grondprijzen 2019 van het grondbeleid. Moties zijn in ieder geval aangekondigd bij het bestemmingsplan voor de Skaeve Huze bij Velserbroek en de ideale buitendienst. Deze en een aantal andere onderwerpen zijn twee weken geleden in de sessies behandeld en nu besluitrijp. Zoals ook het oormerken van 1,5 miljoen euro voor diverse impulsprojecten in het kader van de Visie op Velsen en het beschikbaar stellen van 225.000 euro extra voor Veilig Thuis Kennemerland. Zie de herhaling van de uitzending van deze sessieavond of de toen afgenomen interviews.

Daarnaast kunnen de raadsleden donderdag hun zienswijze geven over het ontwerp-actieplan geluid 2018-2023 en zullen zij hoogstwaarschijnlijk besluiten dat een fusie van de drie IJmondgemeenten in ieder geval in deze raadsperiode geen bespreekpunt meer zal zijn. Zie voor de volledige agenda, toelichtingen en alle stukken www.velsen.nl