Arthur van Dijk opvolger Johan Remkes

Arthur van Dijk opvolger Johan Remkes
Foto RTV Seaport/PR

Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) dragen Arthur van Dijk voor als commissaris van de Koning, bij de minister van Binnenlandse Zaken. Dat hebben zij op 19 november 2018 besloten. Als de heer Van Dijk op 7 januari 2019 wordt geïnstalleerd, is hij de 17e commissaris van Noord-Holland.

De huidige commissaris van de Koning, Johan Remkes legt zijn functie neer per 1 januari 2019. Op basis van de aanbeveling van PS zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht uitbrengen aan de Koning. De nieuwe commissaris wordt daarna bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. Tijdens de Statenvergadering van 7 januari 2019 vindt dan de installatie plaats van de heer Van Dijk als commissaris van Noord-Holland.

De heer Van Dijk is sinds 2013 Algemeen Voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Daarnaast is hij onder meer lid van de SER en van het dagelijks en algemeen bestuur van VNO-NCW. In het verleden was hij onder meer 10 jaar wethouder van de gemeente Haarlemmermeer voor de VVD. Hij heeft een achtergrond bij de FIOD.