Gemeenteraad start met vier sessies

Gemeenteraad start met vier sessies

Na een lang en warm zomerreces gaat donderdagavond het politiek seizoen in Velsen weer van start met vier sessievergaderingen. Raadsplein TV is er live bij, de uitzending begint om 19:20 uur met een voorbeschouwing en in de pauze en na afloop zijn er interviews en analyses. Te zien via Ziggo kanaal 40 en de livestream op de website van RTV Seaport.

Voor de pauze gaat het in de sessie in de Raadzaal, die integraal wordt uitgezonden, over de nieuw te bouwen flats aan de Orionweg. Tegelijkertijd zijn er in twee andere zalen sessies over een nieuw budget voor City Marketing en een in te stellen fonds voor een ‘sociaal- en culturele basisinfrastructuur’. Daarop wordt in de pauze teruggeblikt.

Na de pauze is er een live te volgen raadsbrede sessie over de ‘politiek-bestuurlijke ambities in de begroting 2019’. Daarin licht het college toe hoe zij de ambities van het raadsakkoord financieel willen vertalen in de begroting van het komend jaar. Meer info volgt, zie voor een toelichting en de stukken ook www.velsen.nl¬†en volg de tweets van @RaadspleinTV.