Herhaling RaadspleinTV 7 december 2017

Herhaling RaadspleinTV 7 december 2017

Zes uiteenlopende raadsessies stonden er op de agenda, donderdag 7 december in het stadhuis van Velsen. Raadsplein TV was er bij, zond er twee live uit en vatte de overige sessies samen door middel van interviews. Zie hieronder de integrale uitzending terug.

Een van de twee live uitgezonden sessies was een informatieve bijeenkomst over de integratie en participatie van statushouders. Ambtenaren en vertegenwoordigers van diverse instellingen gaven presentaties aan de raadsleden. Aan het eind van deze uitgelopen veergadering werd duidelijk, dat de gemeente het contract met Vluchtelingenwerk in januari beëindigt en de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers gaat aanbesteden. Helaas was de uitzending toen al overgeschakeld naar interviews over drie andere sessies. Die gingen over het bestemmingsplan IJmuiden-Oost, de aanpassing van het parkeernormenbeleid 2015 en de nota gezondheidsbeleid.

Na de pauze met de interviews ging het in de raadzaal verder met een sessie over het toekomstperspectief van de provincie Noord-Holland voor de kuststrook. In een andere zaal was er een sessie over het innovatiefonds voor het Midden- en Kleinbedrijf in Velsen. Na afloop werd ook met interviews op deze twee sessies teruggeblikt.

%d bloggers liken dit: