Van 6 -17 maart verkeershinder bij sluizen

Van 6 -17 maart verkeershinder bij sluizen
FOTO Ko van Leeuwen |

Het verkeer op het sluizencomplex IJmuiden moet van maandag 6 maart tot en met vrijdag 17 maart rekening houden met ernstige verkeershinder en lange wachttijden tijdens het schutten van de Noordersluis.
Reden is het verwijderen van een oude damwand die in de weg ligt bij de bouw van de nieuwe zeesluis. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer ‘om en om’ over de buitendeur van de Noordersluis geleid. Wanneer de buitendeur voor het schutten van een schip opengaat, kan het verkeer zéér beperkt gebruik maken van de binnendeur. Rijkswaterstaat raadt gemotoriseerd verkeer, dat niet op het sluizencomplex hoeft te zijn, aan de sluisroute te mijden en gebruik te maken van de Velsertunnel. (Brom-)Fietsers kunnen de Noordersluis altijd passeren.
Tijdens graafwerkzaamheden voor de nieuwe zeesluis in IJmuiden stuitte aannemersconsortium OpenIJ diep in de grond op een oude damwand uit de vorige eeuw met een lengte van zo’n 65 meter. Om vertraging van de bouw van de nieuwe zeesluis te voorkomen zal de aannemer de damwand zo snel mogelijk verwijderen, waarbij er ’s nachts geen werkzaamheden worden uitgevoerd die geluidsoverlast geven.
Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen, wordt de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden groter, en eerder aangelegd. De nieuwe zeesluis zorgt getijde-onafhankelijk voor een vlotte en veilige bereikbaarheid van de havens en bedrijven langs het Noordzeekanaal. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep.