Ontslag voor directeur schouwburg

Ontslag voor directeur schouwburg
© RTV Seaport - Ton van Steijn

Het Bestuur van de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum legt zich niet neer bij het negatieve oordeel van de Kantonrechter op het verzoek van het bestuur van de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum om de arbeidsovereenkomst met de directeur Jacob Bron te ontbinden. De Kantonrechter oordeelde op 23 december dan het verzoek tot ontslag onvoldoende was onderbouwd.
Het bestuur van de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum is het hiermee niet eens en gaat in hoger beroep. Tevens heeft het bestuur besloten gebruik te maken van de in de statuten van de Stichting vastgelegde mogelijkheid om directeur Bron met onmiddellijke ingang uit zijn functie van directeur te ontslaan en hem al zijn bevoegdheden te ontnemen. Deze beslissing is gedeeld met de directeur en zijn advocaat. De medewerkers van Schouwburg en Kunstencentrum zijn geïnformeerd over deze ontwikkeling.
Het bestuur is overtuigd dat deze beslissing noodzakelijk is om de continuïteit van de Stadsschouwburg en het Kunstencentrum te kunnen garanderen. In de afgelopen periode is het noodzakelijke vertrouwen dat er hoort te zijn tussen directeur en bestuur volledig verdwenen. Bovendien hebben de stafmedewerkers al enige tijd geleden het vertrouwen in de directeur opgezegd.
Het bestuur acht het in het belang van alle partijen dat er over deze zaak geen nadere mededelingen worden gedaan en roept alle betrokkenen op zich aan te sluiten bij deze beslissing.

%d bloggers liken dit: