Google+ Raadsessie TV LIVE 23 maart 2017 – RTV Seaport
Raadsessie TV LIVE 23 maart 2017

.

De raadscarrousel van 23 maart kende drie sessies, die gingen over het bestemmingsplan Binnenhaven, archeologie in Velsen en de huisvestingsverordening. Op het laatstgenoemde onderwerp was veel publiek afgekomen, omdat het daarbij ook ging over de voorrangsregeling voor statushouders. Deze sessie zond RTV Seaport live uit, de andere twee sessies werden door middel van interviews samengevat.